Tidligere kjønnsforstyrrede purpursnegl på Færder er friskmeldte

Purpursnegl lever utaskjærs i fjæresonen langs hele norskekysten. I flere ti-år var den syk pga. miljøgiften tributyltinn (TBT) som ble tilsatt i bunnstoffmaling på båter siden 60-tallet. 

(Foto: Lise Tveiten, NIVA)

Miljøgiften førte til kjønnsforstyrrelse, såkalt imposex. Hunner utviklet penis, som kunne bli noen millimeter lang, og en sytrådaktig sædleder. Fenomenet forårsakes av 1 nanogram (én milliarddels gram) TBT per liter sjøvann, og kunne føre til sterilitet, død og lokal utryddelse av populasjonen. Én dråpe TBT i havet kan gi kraftig negativ effekt, og miljøgiften spredte seg bokstavelig talt i kjølvannet av småbåt- og skipstrafikken.

 

Kjønnsforstyrrelse

(Foto: Lise Tveiten, NIVA)

Forskere fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har undersøkt purpursnegl langs den trafikkerte skipskanalen ved Færder siden 1991. Den synkrone nedgangen i både kjønnsforstyrrelse og TBT-konsentrasjoner i purpursnegl følger tydelig av det nasjonale TBT-forbudet på båter lengre enn 25 m i 2003 og det globale totalforbudet i 2008. Nå er de tidligere kjønnsforstyrrede sneglene friske igjen ved Færder og langs hele norskekysten.

Kjønnsforstyrrelse/imposex (sirkler) og TBT-konsentrasjoner (trekanter) i purpursnegl ved Færder i perioden 1991 til 2017. De røde vertikale linjene illustrerer TBT-forbudene på båter kortere enn 25 m i 1990, båter og skip lengre enn 25 m i 2003, og det globale totalforbudet mot påføring og omsetning i 2008. Fra Schøyen m fl. (2019).

Vil du lære mer?