Fortsatt lav torskebestand i Oslofjorden

Tiltak fra 2019 har ikke hatt noen effekt på vern av kysttorsken i Oslofjorden. Nå melder Havforskningsinstituttet at det ikke er noen tegn til at torskebestanden i indre Skagerrak, ytre- og indre Oslofjord har blitt bedre de siste tre årene.

– Våre data viser stabilt lave fangster av torsk i hele tiltaksområdet. Selv om årskullene i 2017 og 2019 var relativt store, sier Sigurd Heiberg Espeland, forsker ved Havforskningsinstituttet (HI).

Les hele saken på Havforskningsinstituttet sin hjemmeside.

Også tall fra yrkesfisket viser en vedvarende nedgang siden 2019. 

Ser ingen effekter av tiltakene 

15. juni 2019 ble det innført en rekke tiltak for å styrke den sårbare kysttorskbestanden i området. 

Nå har HI evaluert tiltakene som hadde som mål å dempe fisketrykket.  

– Til nå ser vi altså ingen endring eller positive effekter av tiltakene som ble satt inn, sier Espeland. 

 – Det har riktig nok ikke gått veldig lang tid. Det pågår fortsatt yrkesfiske innenfor tiltaksområdet, og vi har ikke oversikt over hvor effektivt tiltakene har begrenset fritidsfiske. 

 – Så kraftig reduserte bestander som vi har i dette området, vil være svært sårbare for fiske, uansett volum, forklarer HI-forskeren. 

Summen av alt har skylda 

Det er ikke enkelt å forklare hvorfor det har gått så dårlig med bestanden av kysttorsk i Oslofjorden og Skagerrak.   

– Det er flere forhold som spiller inn, og som ofte i naturen så finner vi ikke en årsak. Det er nok summen av alt, sammen, sier HI-forskeren, som skisserer opp flere mulige faktorer. 

– Vi ser at leveområdene til torsken har blitt dårligere, at flere steder har det grodd igjen med «lurv», hurtigvoksende alger, og vi ser at temperaturen i overflaten har blitt høyere. 

Det bor mange mennesker rundt Oslofjorden. Det fører med seg avrenning fra land, forurensning og press på fiskens leveområde, der folk bruker fjøre og fjord til brygger, moringer og fiskeri.  

– Og på toppen av det hele kommer klimaendringene. Det er allerede ganske varmt i vannet for torsken her, så livet blir mer krevende når sjøvannet blir enda varmere.