Elevoppgaver

Her samler vi mulige elevoppgaver som kan brukes som etterarbeid for å øke læringsutbyttet etter toktet og/eller for elever som ikke deltar på toktet. Dersom lærer ønsker det, kan noe også brukes som forarbeid. 

Vi anbefaler at alle elever – individuelt eller i grupper – må levere en rapport, enten skriftlig eller som videorapport fra selve toktet (se valg 1 nedenfor). Vi ønsker eksempler fra elevenes rapporter. Send gjerne til oss på e-post friskoslofjord@inspiria.no dersom vi får lov til å publisere innholdet på våre nettsider. 

 

Har dere ønsker?

Vi søker å gradvis utvikle disse sidene med egnede elevoppgaver. Har dere ønsker, eller innspill til de vi har laget kan det meldes våre formidlere:

Kirsti Eikenes: kirsti.eikenes@inspiria.no
Edith Akerø: edith.akero@inspiria.no

Lag rapport

1. Lag rapport

For å få best mulig utbytte av opplegget bør også elevene lage en rapport fra feltarbeidet.

Se data fra forskere

2. Sjekk forskernes data

Via spennende visualiseringsløsninger kan vi se hva forskerne har funnet.

3. Oslofjordens utfordringer

Evaluer myndighetenes omfattende plan om Oslofjorden. Lær mer fakta, forvaltning og politikk. 

4. Vannkjemi

Er det forskjeller på næringssalter og annet fra januar til juli og nedover i dypet? Sjekk datasett fra Oslofjorden.

5. Bli kjent med Dugnad for Havet

Havforskningsinstituttet har lansert en ny løsning for folkeforskning. Kanskje noen av funnene kan registreres her?

6. Finn arten

Se om dere kan identifisere arter fra utvalgte bilder fra våre forskere.