Skole

En meget sentral del i prosjektet Frisk Oslofjord er å tilby nye undervisningsløsninger med oppdatert kunnskap om Oslofjorden. INSPIRIA science center har derfor utviklet nye feltekskursjoner som i første omgang tilbys skoler i Vestfold og Østfold. Her på skolesidene til prosjektet har vi laget lærerstøtteverktøy tilpasset oppleggene vi tilbyr. Alt er gratis for skolene i prosjektperioden, også feltekskursjonene. Vi arbeider for at dette skal videreføres i mange år fremover.

Gå til oppgaver for ungdomsskole

Gå til oppgaver for videregående skole

Det er INSPIRIA science center i Sarpsborg som koordinerer tilbudet og som leverer undervisningstilbudet mot de videregående skolene. Besøkssenter Færder nasjonalpark og Besøkssenter Ytre Hvaler nasjonalpark har ansvaret for tilbudet til ungdomstrinnet. Havforskningsinstituttet og Kongsberg Maritime er ansvarlige for å sikre at forskningsdelen av prosjektet også aktivt kan benyttes i undervisningen.

Undervisningstilbudene er omfattende og til dels nybrottsarbeid. Unikt i prosjektet er at de som utvikler skoletilbudet, gjør det i samarbeid og samtidig med forskningsgjennomføringen. For videregående er det ekskursjoner med båt, mens det for ungdomsskoletrinnet er ekskursjoner i fjæra.

Det arbeides med å utvide tilbudet til flere skoler langs hele fjorden. Håpet er at vi etterhvert kan tilby dette helt fra Oslo til Grenland.

Bildedatabase

Choral bakgrunn

Ocean bakgrunn