Forskning

I dette prosjektet skal det utføres ny og spennende forskning for å øke kunnskapen om ytre Oslofjord. Det skal brukes nye tilnærminger og masse ny teknologi. Håpet er at den nye og oppdaterte kunnskapen kan gi oss bedre svar hvorfor blant annet torskebestanden har kollapset - slik at vi kan få den gjennombygget og forvaltet bedre i framtiden.

Alt henger sammen med alt, ikke minst i havet. Derfor er forskningstilnærmingen bred og med alle de toneavgivende forskningsmiljøene innen feltet i Norge med. Et hovedmål er å utvikle såkalte økologiske grunnkart, der data fra mange forskjellige kilder og miljøer samles i felles grensesnitt for bedre tolkning av data og økt innsikt i hvordan forskjellige deler i økosystemet henger sammen.

Det er en klar målsetning at det som blir skapt av forskningsresultater både kommer forvaltning men også politikere og allmenheten til gode.

Les mer om prosjektet Frisk Oslofjord 

Kontaktperson for forskningsdelen i prosjektet er:

Frithjof Moy
Havforskningsinstituttet
Prosjektleder Frisk Oslofjord
Telefon: 47 800 024
E-post: frithjof.moy@hi.no