Forvaltning

Ytre Oslofjord har en unik kystnatur, som har stor verdi for både fastboende og tilreisende. Formålet med prosjektet Frisk Oslofjord har vært blant annet å frambringe ny kunnskap som kan gi bedre beslutningsgrunnlag for forvaltning av nasjonalparkene. 

Frisk Oslofjord har vært et pilotprosjekt innen utvikling av et marint økologisk grunnkart, og det har blitt laget et økologisk sjøkart for deler av Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker. Vårt håp er at ny teknologi vil bidra i videre kartlegging og at disse verktøyene vil ha verdi for videre forvaltning av det marine miljøet i Oslofjorden.