Skole

Opplegget til skolene utvikles stadig. For årene 2022 og 2023 er tilbudet til videregående skoler utvidet til å gjelde alle skoler i Viken, Vestfold og Telemark samt Oslo.

Påmelding for turer 2023

I starten av 2023 åpner vi for at videregående skoler kan melde seg på tokt for det neste skoleåret. Alt gratis.

Da med en gratis dagsekskursjon med vår båt for inntil 30 elever per skole per år. Opptil 109 dagsekskursjoner per år, fordelt på 8 avreisesteder. Med tilhørende opplegg for bruk på skolene for de som ikke får ekskursjon, eller utdypning etter en ekskursjon.

For ungdomsskoler ble det fra våren 2022 lansert et oppgradert digitalt tilbud med veiledninger for gode feltekskursjoner i fjæra eller ferdige gode opplegg til bruk på skolen.

Gå til oppgaver for ungdomsskole

Gå til oppgaver for videregående skole

Det er INSPIRIA science center i Sarpsborg som koordinerer opplegget til skolene. Medvirkende utførende aktører er besøkssenterene på besøkssentrene for nasjonalparkene på Færder og Ytre Hvaler, samt Vitensentrene Du Verden i Porsgrunn og Vitenparken på Ås. Universitetet i Oslo sin stasjon i Drøbak bidrar også.

Havforskningsinstituttet og Kongsberg Maritime er ansvarlige for å sikre at forskningsdelen av prosjektet også aktivt kan benyttes i undervisningen, og bidrar med faglig rådgivning,

Kongsberg Maritime har utstyrt ekskursjonsbåten som brukes for vgs med mye godt utstyr som fast montert sonar og forskningsekkolodd. I tillegg har Inspiria utstyrt båten med mikroskoper og store skjermer og mye annet for å gi en god opplevelse til elevene. Alt brukes aktivt på skoleekskursjonene, i tillegg til at det foretas tråling, har spesialtillatelse, på bløtbunn og elevene får ta og kjenne på arter de sjelden kommer i kontakt med.