Ungdomsskole

Undervisningstilbudet for ungdomsskole er under utvikling og tilbys skolene i Østfold og Vestfold fra og med høsten 2020.

 

Opplegget vil basere seg på besøk på nasjonalparksentrene eller utføring i fjæra nært/nærmere skolen. Opplegget vil ha egen lærerveiledning samt opplegg for for- og etterarbeid og elevene vil blant annet bruke kastenot til å se på dyre- og plantelivet på grunt vann.

Ungdommer får teste strandnot og vadestøvler

Målet er er at hele undervisningstilbudet skal være gratis og dekkes innen prosjektets rammer. Men det er ikke endelig avklart om det lar seg gjennomføre også med dekning av transportkostnadene.

 

Kontaktpersoner for undervisningsopplegg ungdomsskole:

Cecilie Notø
Naturveileder Færder nasjonalpark
Telefon: 97 52 81 81
E-post: cecilie@ferdernasjonalparksenter.no


Randy G. Lange
Naturveileder Hvaler nasjonalpark
Telefon 988 30 066
E-post: ranlan@hvaler.kommune.no