Videregående skole

Undervisningstilbudet til videregående skole er allerede gjennomført i en første variant høsten 2019.

 

 Alle skoler i Østfold og Vestfold har fått tilbud om et dagstokt med INSPIRIA sin undervisningsbåt Ny Vigra III. Enten et standardtokt med bunntråling, geoscanning og mikroplasttrekk som hoveddeler, eller et utvidet forskningstokt som tilpasses mer etter hva elevene ønsker av forskningstilnærming. 

Kongsberg Maritime har blant annet utstyrt båten med egen geoscanner. 

Tilbudet ble utviklet i samarbeid med lærere fra begge fylker og evalueres og justeres for høsten 2020. Det er utviklet eget for- og etterarbeid som blant annet utnytter forskningsdata fra flere av partnerne.

Fornøyde elever på tokt høsten 2019

Undervisningstilbudet er gratis for skolene i Vestfold og Østfold i prosjektperioden. Målet er at tilbudet blir permanent, og evt. utvides.

 

Kontaktperson for undervisningsopplegg videregående skole:

Kirsti Eikenes
Formidler INSPIRIA
Telefon:    (+47)  40 10 50 67
E-post:      kirsti.eikenes@inspiria.no