Politikk

Prosjektet Frisk Oslofjord har en visjon om en frisk fjord som er rik på naturopplevelser og friluftsliv i mange generasjoner fremover. Løsningen mener vi ligger i å utvikle ny kunnskap som kan bidra til bedre beslutninger og politisk handlekraft i årene som kommer.

Det marine naturmiljøet i Oslofjorden er svekket, og de siste årene har flere fiskeslag hatt kraftig tilbakegang. Det er derfor stort behov for mer kunnskap om de økologiske endringene som har funnet sted i Oslofjorden. Sammen med Krafttak for kysttorsken, danner Frisk Oslofjord et godt kunnskapsgrunnlag for det pågående arbeidet for en helhetlig plan for Oslofjorden. Konklusjonen etter første del av prosjektet er fullført, er tydelig, og viktig: Nå vet vi hva som må gjøres for å få en frisk Oslofjord – det er på tide å handle.