Unikt forskningstokt i Oslofjorden for vgs-klasser

Prosjektet Frisk Oslofjord inviterer videregående skoler på et gratis tokt med forskning ved hjelp av innovativ teknologi fra Kongsberg maritime. Se vår nyeste video fra skoleskipet Rognfjell i Holmestrand og meld dere på til neste tokt i 2022/2023.

Oslofjorden pleide å være full av liv, men så skjedde det noe. Verdifulle marine livsformer har hatt kraftig tilbakegang, ålegraset er truet, og torsk og hummer er i ferd med å forsvinne. Prosjekt Frisk Oslofjord har en visjon om en frisk fjord som er rik på naturopplevelser og friluftsliv for mange flere generasjoner.

Innovativt undervisningsprogram for videregående skoler

Løsningen mener vi ligger i å utvikle ny kunnskap som kan bidra til bedre forvaltning i årene som kommer. Derfor har Frisk Oslofjord utviklet et innovativt undervisningsprogram for elever fra videregående skoler i samarbeid med skolemyndighetene.

Alle skoler i Vestfold, Telemark, Oslo og Viken får tilbud om å bli med på ett gratis dagstokt per skole i 2022/2023 som inkluderer buss til og fra kai.

Elever bidrar til ny kunnskap om Oslofjorden

På turen forsker elevene på livet i fjorden. Turens høydepunkt for elevene er når trålen kommer opp fra sjøbunnen, og elevene får se og ta på de rare dyrene som lever på bunnen av fjorden.

Undervisningsprogrammet er innholdsrikt, og elevene er med på å samle inn og analysere vannprøver, se etter mikroplast i stereolupe, studere plankton i mikroskop og samle inn tang og tare i tillegg til artsbestemmelse fra trålen. Elevenes artsdata registreres i samarbeid med Havforskningsinstituttet.

Kartlegger havbunnen med ny teknologi

Frisk Oslofjord bruker teknologi fra Kongsberg maritime til kartlegging av havbunnen, ved hjelp av en PulSAR/sidesøkende sonar (EA440) og et forskningsekkolodd (EK80). Elevene følger med på hva som befinner seg under båten mens den kjører og kan se etter forsøpling, spøkelsesteiner eller skipsvrak.

Fornøyde elever og lærere

Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra elever og lærere som har deltatt på opplegget. 84,49 % har sagt at de ville gitt terningskast 5 eller 6. 89,30% ville anbefalt en medelev å bli med. 

Vi har hatt en veldig fin tur! Ungdommene har lært masse og blitt engasjerte.