Nå åpner Besøkssenter Oslofjorden på historiske Karljohansvern

Foto: Logic Interactive

Nytt senter i Horten skal rette søkelys på utfordringer vi har i Oslofjorden. Horten kommune og vitensenteret INSPIRIA i Sarpsborg er ansvarlige. 

 

Horten kommune og vitensenteret INSPIRIA i Sarpsborg fikk oppdraget fra klima- og miljødepartementet for å bygge Besøkssenter Oslofjorden. Kongsberg Maritime og Bastø Fosen er med som hovedpartnere. Våren 2021 lanserte departementet en «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv». Et av tiltakene var at det skulle opprettes et besøkssenter som skulle synliggjøre og engasjere hvordan man sammen kan skape en bedre Oslofjord.

– Eg har store forventningar til det nye senteret. Eg håper og trur at det blir eit levande senter, med eit godt og breitt tilbod gjennom heile året. Senteret vil sikkert engasjere mange folk, og med det bidra til betre miljøtilstand i Oslofjorden, sier statssekretær fra klima- og miljødepartementet Aleksander Øren Heen.

Godt samarbeid

Sammen med Horten-ordfører, Are Karlsen, var statssekretæren med å åpne det nye besøkssenteret mandag med andre samarbeidspartnere til stede. Senteret blir åpnet for publikum 16. november.

– Det er gledelig at vi nå får større aktivitet her på Karljohansvern. Nå kan alle som vil lære mer om Oslofjorden komme hit, og vi er veldig fornøyde med at miljødepartementet likte den kreative løsningen vi presenterte for besøkssenteret, forteller ordfører i Horten kommune, Are Karlsen.

 

Det var flere kommuner som søkte om å få etablere et besøkssenter for Oslofjorden, men før sommeren ble det klart at det var Horten kommune og INSPIRIA science center i Sarpsborg som skulle drifte besøkssenteret, mens Kongsberg Maritime og Bastø Fosen ble med som hovedpartnere i satsingen.

– Vi er utrolig stolte over hvordan besøkssenteret har blitt her på minneverdige Karljohansvern i Horten. Samarbeidet vi har hatt på tvers av fjorden har vært nøkkelen til at vi har kommet i land, og vi gleder oss til å se hvordan dette blir tatt imot, sier en entusiastisk Geir Endregard, direktør på INSPIRIA science center.

Et steg i riktig retning

I tillegg til besøkssenteret vil det også bli en kunnskapsløype ute på Karljohansvern. Det vil også etter hvert bli supplerende utstillinger/informasjonsløsninger på båtene til Bastø Fosen, på INSPIRIA i Sarpsborg og andre steder langs fjorden. Senteret skal informere om verdien av fjorden og truslene og bidra til å både skape innsikt og engasjement for å gjøre Oslofjorden friskere. Alt er bygget slik at det skal treffe både eldre og yngre aldersgrupper.

– Dette besøkssenteret er et kjempeviktig steg for at vi skal forbedre tilstanden til Oslofjorden. Med mer kunnskap og engasjement fra både politikere, næringsliv og befolkningen har jeg tro på at vi kan få styrket vernet til fjorden i årene som kommer, forteller Arne Hestnes, leder for Digital Teknologi i Kongsberg Maritime som vil levere levende data fra sine løsninger fremover til senteret.

Hovedlokasjonen på Karljohansvern vil etter hvert altså suppleres med andre løsninger der folk ellers ferdes langs fjorden. Dette for å nå bredt ut ved å være med gode tilbud der folk ferdes ikke bare jobbe for at alle skal til et spesifikt sted. En av de mest spennende planene er bruken av Bastø Fosen sine ferjer mellom Horten og Moss som årlig frakter nesten 4 millioner passasjerer.

– Samarbeidet med besøkssenteret er utrolig spennende for oss som er veldig opptatt av bærekraft. Vi tenker å starte med en utstilling på vår helelektriske ferje Bastø Electric, og deretter rulle ut til de andre hvis dette blir godt mottatt noe vi er ganske så sikre på, avslutter Simen Storskogen, Drifts- og HR sjef i Bastø Fosen.

Fakta om Besøkssenter Oslofjorden:

Klima- og miljødepartementet lanserte våren 2021 «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv». 

  • Målet med er å øke kunnskapsnivået om Oslofjordens utfordringer i befolkningen, og dermed øke befolkningens evne og lyst til å bidra i ivaretakelsen av Oslofjorden.
  • Ett av tiltakene i planen er opprettelse av et Oslofjordsenter, et museum/kunnskapssenter som skal serve for hele regionen.
  • Besøkssenteret skal gi veiledning, informasjon og kunnskapsformidling om Oslofjorden på en lettfattelig måte.
  • Etter et politisk initiativ utarbeidet næringssjef og enhetsleder for kommuneutvikling i Horten, sammen med INSPIRIA, muligheten for å få et slikt senter til Horten.
  • Horten kommune og INSPIRIA i Sarpsborg har inngått partnerskap om samarbeid med Kongsberg Maritime og Bastø Fosen i tillegg til en rekke andre institusjoner.
  • Gjennom samarbeid skal Oslofjordsenteret vise både fjordens utfordringer og inspirere til friluftsliv blant ulike grupper av befolkningen.