Fritidsbåteiere må med i kampen mot havnespy

Miljødirektoratet ber båteiere om hjelp mot spredning av fremmedarten havnespy, når en million norske fritidsbåter nå skal ut på sjøen.

–  For å hindre at havnespy sprer seg har det mye å si at fritidsbåteiere nå ved sesongstart sjekker og smører båtene sine, for å fjerne havnespy og unngå at fremmedarten får feste seg, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.   

Ferdes der havnespy trives 

Havnespy er en fremmed art som trolig har komme til Norge festet til skroget på større skip. Arten legger seg som teppe på havbunnen og fortrenger andre arter. Om den får spre seg kan det få store konsekvenser for økologien og naturmangfoldet i norske kyst- og havområder. Tidligere er havnespy funnet ulike stedet på Vestlandet, og rett utenfor Oslofjorden ved Koster i Sverige. Fritidsbåtene spiller en sentral rolle.  

–  Fritidsbåter utgjør en risiko fordi de beveger seg mye rundt, til havner og grunnere områder der havnespy trives best, sier miljødirektør Ellen Hambro. 

Dette bør båteiere gjøre

Hvis båten har ligget i sjøen gjennom vinteren bør man sjekke den for havnespy. Havnespy dør i luft etter en uke, og i ferskvann etter seks timer. Er det havnespy på båten må den derfor taes opp på land. Det går raskest å spyle og skrape båten, rengjøre teiner og annet utstyr, for så å enten legge havnespyet i en beholder med ferskvann, eller la det tørke i lufta og dør. Det er da veldig viktig at spylevannet og det som blir skrapet bort ikke renner ut i sjøen igjen.  

Båter og utstyr som har stått på land gjennom vinteren er trygge. Likevel bør båten smøres med grohemmende måling, for å redusere risikoen for at havnespy feste seg når båten kommer i vannet. 

– Gjennom båtsesongen er det viktig å sjekke båten jevnlig for havnespy, og om mulig gjerne også unngå oppholde i havner på over 24 timer i område der det er funnet havnespy, sier Hambro. 

Les mer om forebyggende tiltak mot havnespy, og hvordan du kan rengjøre båt og utstyr på Miljødirektoratets nettside