Kommunen ber folk vente med å bade i Oslofjorden

Oslo kommune fraråder folk om å bade i Oslofjorden etter at store mengder med vann skaper problemer for avløpssystemet i hovedstaden.

Grunnen til at folk nå bør vente med å ta seg en dukkert i Oslofjorden er urenset avløpsvann renner ut i vassdrag og fjorden. Mye nedbør og snøsmelting har skapt stort press på avløpssystemene som ikke er laget for å håndtere så store mengder.

– Dessverre klarer ikke systemet ta unna alle vannmassene som fører til at avløpsvann går i overløp. Overløp betyr at avløpsvann og regnvann slippes ut i elver og vassdrag. Det er nødvendig at avløpsvannet går i overløp for å unngå at det ikke slår tilbake og havner i kjellere, sier Simen Strand Jørgensen, kommunikasjonsrådgiver i vann- og avløpsetaten.

Når avløpsvann går i overløp betyr det at urenset vann går direkte ut i fjorden. Oslo kommune anbefaler derfor at folk unngår bading i Oslofjorden.

Vannmengdene har også ført til at vann- og avløpsetaten har økt vannføringen i Akerselva til 15 kubikkmeter per sekund. Etaten ber folk om å være svært forsiktig langs elva. Det er enorme krefter i sving.

Det er ventet økte temperaturer i dagene som kommer, som vil bety at snøsmeltingen vil øke i mengde. Det er dermed ventet at vannføringen i elvene vil øke ytterligere i dagene som kommer, og at overløp av avløpsvann vil vedvare.

Vann- og avløpsetaten følger nøye med på situasjonen.