Mener båtfolk må bidra mer for en friskere Oslofjord – kan bli forbud mot utslipp av kloakk fra fritidsbåter

Ordfører på Hvaler Mona Vauger (Ap) ønsker seg et større bidrag fra båtfolk som ferdes i Oslofjorden. Nå kan nytt forbud ramme tusenvis av fritidsbåteiere.

– Båtfolk må også betale for kloakken som vi andre må gjøre. Alle må bidra til at vi skal få en renere Oslofjord.

 Det sier Hvaler-ordføreren til NRK som omtalte den saken først.

 Etter å ha utredet konsekvensene båteiere, kommuner og havneansvarlige har på fjorden, så har Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet foreslått et forbud mot tømming av kloakk i Oslofjorden.

 Vauger mener det er på tide at forbudet blir innført. I lang tid har hun kjempet for tømmestasjoner ikke skal være kun det offentlige sitt ansvar.

 – Jeg og flere andre ordfører har foreslått for ministeren at det må være et felles regelverk for hele Oslofjorden, og at det må komme et forbud mot å slippe septik direkte ut av fjorden.

På Østlandet er det registret nærmere 350.000 fritidsbåter. Dagens forskrifter tillater fritidsbåter å tømme kloakken i fjorden, men da må man 300 meter ut fra land. Hvaler-ordføreren forteller at dette er regler som er dårlig kontrollert.

Direktoratene foreslår at endringer virker inn allerede 1. juli kommende sommer, og kommer med to anbefalinger:

  • Et generelt forbud mot tømming av kloakk i Oslofjorden.
  • Et krav om at alle båter er rigget slik at de kan tømme septik i tømmestasjoner.