Besøkssenter Oslofjorden har fått ny hjemmeside

Horten kommune og INSPIRIA science center i Sarpsborg åpnet i november Besøkssenter Oslofjorden sammen med hovedpartnerne Kongsberg Maritime og Bastø Fosen.

Nå har besøkssenteret fått på plass sin egen hjemmeside for at besøkende skal få med seg viktige nyheter, åpningstider og tilbudet på senteret og rundt Karljohansvern.

Her kan du klikke deg inn på den nye hjemmesiden.

Sammen med turistselskapene Visit Vestfold og Visit Østfold er det også laget en oversikt for andre steder man kan besøke rundt Oslofjorden.

Besøkssenter Olsofjorden har i dag et senter i hjertet av Karljohansvern som er åpent for alle som vil vite mer om Oslofjorden. Etter nyttår vil senteret supplementeres med løsningen "Min mening" som vil være ti fysiske stasjoner rundt Oslofjorden der alle kan si sin mening om hvordan den skal reddes og taes vare på. 

Det vil også komme en kunnskapsløype på Karljohansvern og en egen utstilling på helelektriske ferja Bastø Electric.

Fakta om Besøkssenter Oslofjorden:

Klima- og miljødepartementet lanserte våren 2021 «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv». 

  • Målet med er å øke kunnskapsnivået om Oslofjordens utfordringer i befolkningen, og dermed øke befolkningens evne og lyst til å bidra i ivaretakelsen av Oslofjorden.
  • Ett av tiltakene i planen er opprettelse av et Oslofjordsenter, et museum/kunnskapssenter som skal serve for hele regionen.
  • Besøkssenteret skal gi veiledning, informasjon og kunnskapsformidling om Oslofjorden på en lettfattelig måte.
  • Etter et politisk initiativ utarbeidet næringssjef og enhetsleder for kommuneutvikling i Horten, sammen med INSPIRIA, muligheten for å få et slikt senter til Horten.
  • Horten kommune og INSPIRIA i Sarpsborg har inngått partnerskap om samarbeid med Kongsberg Maritime og Bastø Fosen i tillegg til en rekke andre institusjoner.
  • Gjennom samarbeid skal Oslofjordsenteret vise både fjordens utfordringer og inspirere til friluftsliv blant ulike grupper av befolkningen.