Deler ut midler for å berge Oslofjorden – se hvem som får støtte

Som en del av Oslofjordsatsingen til Viken fylkeskommune blir det to ganger i året delt ut midler til foreninger og kommuner som jobber med positive tiltak for fjorden. Nå har det blitt klart hvem som har fått midler for høsten 2023.

– Det er flott å se at engasjementet for å redde Oslofjorden er så stort over hele fylket. Her gir vi midler vi vet bidrar til å løse ulike og helt konkrete problemer for fjorden, på både kort og lang sikt, sier fylkesråd for plan, klima og miljø, Annette Lindahl Raakil (Sp).

Fylkeskommunens tilskuddsordning har som mål å intensivere arbeidet med Oslofjorden. Det er spesielt fjerning av marint søppel, begrense utbredelsen av stillehavsøsters i prioriterte områder, restaurere kysthabitater samt stimulere til bærekraftig næringsutvikling i fjorden.

Disse fikk støtte for høsten 2023:

Mottaker Sum Aktivitet
Marinrepratørene 300.000 Nesoddtangen marine nyttehage
Singlefjorden Kystlag 262.500 Gytefelt Singlefjorden – forbygge spøkelsesfiske
Ås kommune, kommunalteknisk avdeling 250.000 Renseanlegg for vann fra sandfangmasser
Oslofjordens Friluftsråd 170.000 Kartlegging og rydding av ekspandert plast i Moss, Råde og Fredrikstad
Naturvernforbundet i Østfold 170.000 Ålegras oppformeringspilot
Rollo Tomasi AS 162.000 Klokken tikker for Oslofjorden PILOT tilTV-serie
Oslofjorden Friluftsråd 150.000 Havnespy – forebygging og overvåking
Vannomårdeutvalget Morsa 150.000 Lokalpolitisk verksted for Oslofjorden
Nosytten 150.000 Engasjere flere virksomheter i dugnad for plukking og levering stillehavsøsters
Haldenvassdraget Vannområder v/Marker kommune 150.000 Nitrogensamling for landbruket
Hold Norge Rent 100.000 Hold Norge Rent-konferansen 2023
Haldenvassdraget Vannområder v/Marker kommune 100.000 Båtseptik – belastning og behov for tømmestasjoner
Oslofjordens Friluftsråd 100.000 Kartlegging og rydding av ekspandert plast i Indre Oslofjord
Rakkestad kommune v/Vannområde Glomma sør 75.000 Plukking av Stillehavsøsters
Asker kommune 65.000 Miljørådgivning i utvalgte områder med sårbare vannforekomster i Asker og Bærum
Utmarksforvaltningen 51.200 Naturforvalterskolen og engasjerende unge
Asker kommune 50.000 Rydding av stillehavsøsters i Asker kommune