Fremmede arter utgjør en stadig større trussel – Miljødirektoratet mener det haster med tiltak

Det har aldri vært en større trussel enn nå, fremmed skadelige arter fra utlandet som gjør stor skade på norsk natur. Nå mener Miljødirektoratet at det må handling til.

– Det er skremmende hvordan vi ser naturen endrer seg så raskt foran øynene våre med invasjoner av fremmede skadelige arter som pukkellaks, stillehavsøsters og sitkagran. Sammenliknet med mange andre land har vi kommet langt med å innføre systemer for å regulere og kontrollere i Norge, men vi ser likevel at mange av disse artene gir oss enorme utfordringer, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

I Oslofjorden blir det stadig med stillehavsøsters, mens i Finnmark har pukkellaksen etablert seg i stor skala. I Trøndelag og store deler av Vestlandet har sitkagranen befestet seg i norske skogsområder.

Naturpanelet er et globalt vitenskapspanel som utreder og sammenfatter status for kunnskap om naturmangfold på samme måte som FNs klimapanel gjør for klimaendringer. Nå har Naturpanelet kommet med en fersk rapport om fremmede arter globalt.

Den viser at antall invasjoner av fremmede arter øker globalt og at tiltak satt i verk for å bekjempe fremmede arter har hatt begrenset effekt. Antall arter som er utrydningstruede som følge av øker også.

– Rapporten blir kjempeviktig når verdens land nå skal nå målet fra Naturavtalen om å minimere spredning og påvirkning fra fremmede arter. Rapporten gir et solid kunnskapsgrunnlag til å utvikle politikk og gjennomføre tiltak, og er den viktigste vitenskapelige sammenstillingen som fins om temaet, sier miljødirektør Hambro.

Les hele saken her!