Observert mye ulovlig fisking i Oslofjorden

I løpet av en helg i midten av april observerte Fiskeridirektoratet godt over 100 personer som fisket i indre Oslofjord, de fleste i gyteområdet hvor alt fiske er forbudt til 1. mai.

Det skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

I Oslofjorden er det forbudt å fiske torsk hele året. I perioden fra 1. januar til og med 30. april er det forbudt med alt fiske i 14 gyteområder på Skagerrakkysten og i Oslofjorden. Anadrom fisk, som for eksempel sjøørret, er unntatt fra forbudet.

I Indre Oslofjord fra litt sør for Drøbak, inn til Aker brygge midt i Oslo og videre til Malmøya ved utløpet av Bunnefjorden er det et gytefelt hvor alt fiske etter saltvannsfisk er forbudt til og med 30. april. Et mindre område i Asker og Bærum er også utenfor gyteområdet.

Snakke med folk

Den nest siste helga i april gjennomførte Fiskeridirektoratet en kontroll over to dager i indre Oslofjord. Vel 100 personer ble observert med fiskestang og snøre i sjøen, de aller fleste utenlandske borgere med begrensede språkferdigheter og liten kunnskap om regelverket. Noen fisker også fullt lovlig etter sjøørret.

– Målet er å snakke med flest mulig for å informere om de spesielle vernetiltakene for fisk i Oslofjorden. Stort sett alle vi møter gir uttrykk for at de ikke visste om regelverket og pakker umiddelbart sammen fiskeutstyret, sier seniorinspektør Jørgen Ree Wiig som sammen med inspektør Steinar Henriksen gjennomførte kontrollen i Oslofjorden.

Fisker i gyteområder

Det er et relativt stort område med mange øyer, holmer og sund som skal gjennomsøkes, men med den hurtiggående patruljebåten Frey rekker de to representantene fra Fiskeridirektoratets sjøtjeneste over store områder i løpet av to dager.

Det blir tatt kontakt med 93 personer som fisket fra kaier, flytebrygger, moloer og svaberg. Av disse fisket 32 utenfor gyteområdet, mens 61 personer fisket i gyteområder hvor alt fiske er forbudt.

Flest fra Øst-Europa

Vi traff 16 nordmenn, mens resten er utenlandske borgere, de fleste gjestearbeidere. Disse kom blant annet fra Polen, Romania, Latvia og Ukraina.

– Selv om mange ikke snakker verken norsk eller engelsk klarer vi ofte å forklare at det er forbudt å fiske, enten totalforbudet i gyteområdet eller forbud mot å fiske torsk i hele Oslofjorden, sier Wiig.

I alt ble det registrert 15 forskjellige nasjonaliteter blant fritidsfiskerne den aktuelle helgen mannskapet på Frey gjennomførte sin kontroll- og informasjonsrunde. En god del forstår noe norsk eller engelsk, mens mange, ikke forstår verken norsk eller engelsk.

– Det gjør jobben med å informere om regelverket og skape forståelse for behovet for vernetiltak ekstra utfordrende, sier kommunikasjonsdirektør Anette Aase i Fiskeridirektoratet.

I tillegg til å snakke med folk ble det også hengt opp plakater med enkel tekst og bruk av symboler på sentrale steder hvor det samles seg mange fritidsfiskere.

Livet i Oslofjorden er sterkt truet, og kysttorsken er spesielt utsatt. Problemene er sammensatte, og vern mot fiske er ett av tiltakene som er innført, men som ikke alene kan redde fjorden. Havforskningsinstituttet og andre forskningsinstitusjoner følger med på utviklingen og rapporterer at det er liten eller ingen positiv utvikling for kysttorsken så langt.

Forbudet mot å fiske torsk og vern av alt fiske i gyteområder i perioden 1. januar til og med 30. april ble innført i 2019, og må trolig virke i en lengre periode for å ha effekt.