Ungdomsbedrift bruker mudder fra Oslofjorden til ny forretningsidé

Sammen med Østlandssamarbeidet og Osloregionen IPR har Viken fylkeskommune nå innledet et samarbeid med Ungt Entreprenørskap om opplegg for skoleåret 2023/2024. Samarbeidet skal ha spesielt fokus på Oslofjorden.

Ungt Entreprenørskap har vært en del av opplæringsløpet på norske videregående skoler i mange år, og har som hensikt å være en brobygger mellom skole og næringslivet. Her skal elever jobbe sammen i grupper for å etablere sin egen ungdomsbedrift. Det legges ekstra vekt på bærekraft, og i løpet av skoleåret skal elevene vise fram forretningsideen sin til ulike aktører der man kan bli nominert til ulike priser og være så heldig å gå videre til Norgesmesterskapet.

På Kongshavn videregående skole i Oslo har en gruppe elever kommet på ideen at mudder fra Oslofjorden kan brukes til så mangt, og derfor ble ungdomsbedriften Fjord UB opprettet dette skoleåret.

– Vi er en gruppe bestående av 9 miljøengasjerte ungdommer som ønsket å gjøre noe med mudderproblematikken i Oslofjorden. Vi har jobbet hardt i hele år med å finne de beste løsningene og måtene å få brukt store mengder mudder på. I slutten av januar kom vi frem til at vi ønsket å lage teglprodukter med en 60/40 blanding av mudder og gjenbruk sement, altså sement vi kjøper på Finn eller får donert av mennesker i nærmiljøet som for eksempel har sement liggende igjen etter oppussing, forteller Marie Brandt Haustveit.

Bli bedre kjent med Fjord UB her!

Hun er daglig leder for ungdomsbedriften som nå skal kjempe mot de aller beste i Norge.

I slutten av uke 17 skal vi delta i NM for ungdomsbedrifter. Her kommer vi til å møte på hard konkurranse fra ungdomsbedrifter landet rundt. Vi jobber nå med å ferdigstille standen som vi skal stå på under NM. 

– Hva er målet deres med Fjord UB?

– Videre vil vi fortsette å jobbe med samarbeidspartnerne våre for å forbedre ideen vår samt forhåpentligvis komme ut i markedet. Ettersom vi har sett for oss at teglproduktene i hovedsak skal brukes som bygging til blomsterbed, småbygging i hager osv. skal vi fortsette å teste kvaliteten på blandingen i samarbeid med Sweco Norge, sier Brandt Haustveit.

Disse jobber med Fjord UB: Marie Brandt Haustveit, Marit Bjørkeng Aaløkken, Joachim Eckhoff, Hannah Eriksen, Camilla Haugan, Ellie Grøan Schjenken, Martine Malde Schmidt, Leon Krogstaad-Nygaard og Emma Løvnes Egholm.