Åpnet ny utstilling på Bastø Electric – nå kan reisende lære mer om miljøutfordringene i Oslofjorden

Nå har Bastø Fosens elektriske ferge Bastø Electric fått en ny opplevelse som skal gi reisende både kunnskapspåfyll og opplevelser om miljøtilstanden i Oslofjorden.

Bastø Fosen er landets mest trafikkerte fergesamband med nærmere 3,7 millioner reisende over Oslofjorden hvert år. Fergeselskapet har ønsket seg en ny attraksjon som skal gi passasjerene en mulighet til å lære mer om Oslofjorden mens man strekker på beina mellom Moss og Horten.

– Vi ser stadig på muligheter for å forbedre opplevelsen til passasjerer, og med denne nye attraksjonen kan både barn og voksne lære mer om Oslofjorden, samtidig som man har det gøy. Hvis dette blir godt mottatt, så ønsker vi å se på muligheten for å bygge dette på flere av fergene våre, forteller Øyvind Lund, administrerende direktør hos Bastø Fosen.

Må redde Oslofjorden sammen

Oslofjord besøkssenter åpnet på Karljohansvern i november i fjor som del av oppfølging av helhetlig plan for Oslofjorden. Senteret driftes av Horten kommune og INSPIRIA science center i samarbeid med Kongsberg Discovery og Bastø Fosen.  En sentral del av planen til besøkssenteret er å utvide med utstillinger der folk ferdes, og ta i bruk ny moderne teknologi for gode opplevelser. Første ledd i dette er utstillingen på Bastø Electric.

Jon Lasse Bratli i Miljødirektoratet er ansvarlig for å koordinere arbeidet med regjeringens helhetlige plan for å redde Oslofjorden. Bratli forteller at livet i Oslofjorden kveles av nitrogenutslipp fra avløp og jordbruk, fiskebestandene sliter på grunn av overfiske og bunntråling gjennom mange tiår, og utbygging i strandsonen ødelegger oppvekstområdene for fisk og annet liv, og reduserer allmennhetens tilgang til fellesområder.

 – Vi trenger å få med oss befolkningen når tiltak skal prioriteres for å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden fremover, og derfor er det flott med en utstilling som opplyser så mange om den alvorlige situasjonen for Oslofjorden, sier Jon Lasse Bratli i Miljødirektoratet.

Se livet på bunn

Den kanskje største attraksjonen på den nye utstillingen er skjermen der man kan se alt liv som er under fergen. Takket være Kongsberg Discovery har det blitt montert et avansert ekkolodd under båten, slik at reisende nå kan se levende fremstilling av fisk der fergen kjører.

– At besøkende kan se fisk og fiskestimer etter som båten beveger seg over det som er ganske varierte bunnforhold fra en side av fjorden til neste tror vi fenger, sier Direktør for digital teknologi, Arne Hestnes Kongsberg Discovery. Moderne teknologi kan hjelpe oss til å forvalte både Oslofjorden og andre kystområder bedre fremover. 

Gratis opplevelse

– Dette er unik ny måte å tenke formidling på. Her når vi mange mennesker, tilpasset tid under overfarten, og med spennende innhold. I tillegg er det akkurat passe å gjøre etter at kaffe og svele er fortært. smiler Geir Endregard, administrerende direktør på INSPIRIA science center og hovedansvarlig for utstillingen.

Attraksjonen på fergen er plassert i salongen i motsatt ende av kafeen, og skal være en gratis opplevelse for de reisende. Totalt er det fem interaktive skjermer på fergen. En med data fra ekkoloddet under båten, en om hvordan en kartlegger under vann med moderne teknologi, morsom quiz om Oslofjorden, interaktivt spill om næringskjedene og infoskjerm om Oslofjorden og spennende fakta om arbeidet som skjer for å gjøre fjorden frisk.

Løsningen er formelt en del av Besøkssenter Oslofjorden og INSPIRIA er hovedansvarlig for innholdet og opplevelsen. Finansielt er den gjort mulig med støtte fra Miljødirektoratet, samkjøring med prosjektet Frisk Oslofjord og egeninnsats fra alle involverte partnere.