Deler ut midler for å redde Oslofjorden – disse får støtte i Viken

Tilstanden til Oslofjorden må forbedres. Viken fylkeskommune har nå fordelt totalt 1,4 millioner kroner til 11 aktører som på ulikt vis jobber med nettopp dette.

– Det er så flott å se at engasjementet for å redde Oslofjorden er så stort over hele Viken. Disse midlene bidrar til å løse ulike og helt konkrete problemer for fjorden. Vi ser at det  nytter når vi jobber sammen på denne måten, sier fylkesråd for plan, klima og miljø, Annette Lindahl Raakil til Viken fylkeskommunes hjemmeside..

Oslofjorden står overfor store utfordringer. Fylkestinget har derfor vedtatt en fjordsatsing.

Formålet med ordningen er å bidra til å intensivere arbeidet med fjerning av marint søppel, begrense utbredelsen av stillehavsøsters i prioriterte områder, restaurere kysthabitater samt stimulere til bærekraftig næringsutvikling i fjorden.

Disse får støtte:

 • Asker kommune får 30.000 kroner til fjerning av stillehavsøsters
 • Bedriftsnettverket no17 får 170.000 kroner til bærekraftig næringsutvikling og utnyttelse av stillehavsøsters som ressurs
 • Borge jeger- og fiskerforening får 340.000 kroner til fjerning av marint søppel og bekjempelse av spøkelsesfiske
 • Bærum kommune får 65.000 kroner til fjerning av stillehavsøsters
 • Haldenvassdraget/ Marker kommune får 20.000 kroner til undersøkelse av artssammensetning i Iddefjorden
 • Haldenvassdraget/ Marker kommune får 150.000 kroner til tiltaksvurdering av nedvandring av ål i Haldenvassdraget
 • Naturvernforbundet Østfold får 50.000 kroner til konferanse av lokale ålegrasenger
 • Oalofjorden Friluftsråd får 150.000 kroner til fjerning av ekspandert plast i ytre Oslofjorden øst
 • Redd Oslofjorden AS får 177.650 kroner til fjerning av stillehavsøsters og marint søppel, og klargjøring av restaurering av ålegrasenger
 • Utmarksforvaltningen AS får 170.000 kroner til utvidelse av program for Naturforvalterskolen
 • Vannområder Glomma Sør/ Pungtvannsakjonen får 100.000 kroner til høsting, freimdyrking og gjenplantning av sukkertare i Oslofjorden