Viktig fuglebestand er tilbake til normalt nivå i Oslofjorden

I 2020 gikk bestanden på ærfugl kraftig ned i ytre Oslofjord, og i løpet av to tiår har hver tredje ærfugl forsvunnet fra norske farvann. Nå melder Norsk Institutt Naturforskning at bestanden har bedret seg betraktelig i Oslofjorden.

– Langs mesteparten av norskekysten har vært det vært en nedgang i ærfuglbestanden over flere år. Men i Ytre Oslofjord er bestanden ganske robust. Indre Oslofjord er det eneste område i Norge hvor bestanden har vokst, sier seniorforsker ved Norsk Institutt Naturforskning, Sveinn Are Hanssen.

Ærfuglen, som er en art i andrefamilien, har i mange år hjulpet forskere å overvåke tilstanden i Oslofjorden. Ærfuglene i Oslofjorden blir nemlig testet for miljøgifter, og sammen med sjøfugler som gråmåker er det vanlig å bruke fuglene som indikatorer for å overvåke forurensning.

Det har blitt iverksatt en rekke tiltak for at bestanden på ærfugl skal økes, og i prosjektet Miljøgifter i en urban fjord har forskere fra Universitet i Oslo, NIVA og klima- og miljøinstituttet NILU sammenlignet nivået på miljøgifter i gråmåke og ærfugl i Oslofjorden. Arbeidet er utført for Miljødirektoratet. 

Måten forskerne arbeider på er ved å ta analyser av blod og egg for innhold av flere miljøgifter fra fuglene. Det er blant annet kvikksølv og organohalogene stoffer (OHC) som er en stor gruppe kjemikalier som inkluderer DDT (insektmiddel) og PCB (isolasjon til elektrisk utstyr).

Forskerne har tidligere funnet høyere konsentrasjoner av både OHC og kvikksølv i blodet til ærfugl.