Vil få slutt på oversvømmelse og forurensing av Oslofjorden

– Sommeren og vinterens ekstremvær ga katastrofale følger på hjem, veier og skoler. Samtidig har vi et dyrt etterslep på overvannshåndteringen. Dette vil vi gjøre noe med, både for menneskene og for Oslofjorden, konstaterer Niklas Pedersen, prosjektleder i Construction City Cluster.

Tidligere Viken Fylkeskommune har gitt støtte til samarbeidsprosjektet, “Vann i Viken”, mellom næringsklyngen for bygg, anlegg og eiendom, Construction City Cluster, og Vannklyngen Norwegian Water Cluster, skriver selskapene i en pressemelding.

– Arbeidet for en renere Oslofjord er en av hovedsatsningene til fylkesrådet i Akershus. Derfor er det spesielt gledelig å se at støtten fra fylkeskommunen bidrar til å realisere dette samarbeidsprosjektet for bedre håndtering av overvann, som vil hindre forurensing av Oslofjorden, sier Ida Lindtveit Røse (KrF), fylkesråd for næring, idrett, mangfold og folkehelse i Akershus fylkeskommune.

Bedrifter, kommuner og akademia inviteres til et samarbeidsprosjekt for å gjøre overvannshåndteringen bedre fra bygg og infrastruktur, slik at utslippene til elver og fjorden reduseres. Det vil også spare samfunnet for store kostnader.

– Oslofjord-regionen vitner nå om starten på en historisk allianse mellom byggebransjen og vannbransjen. Alliansen vil blant annet utforme bygg, torg og lignende slik at de bedre avleder og tar opp vann fra regn og smeltevann, for å unngå ødeleggelser på hjem og natur, sier uttaler Eirik Lønmo-Egeland, daglig leder i Norwegian Water Cluster.

Knusende rapport

En knusende rapport fra Riksrevisjonen i 2022 konstaterer at kommunene gjør for lite for å sikre samfunnet fra ekstremvær og klimaendringer. Når vannet tar med seg forurensing fra bygder og byer, ødelegger den også for livet under vann.

Prosjektpartnerne påpeker at silo-tenkningen har vært en sentral hindring for gode overvannsløsninger. Samarbeidet skal bryte ned tradisjonelle barrierer mellom sektorer, for å skape en mer integrert og effektiv måte å jobbe på. Initiativet vil også skape nye forretningsmodeller, verktøy og løsninger.

– Vi ser nå på gamle problemer, med nye briller. Vi skal aktivt iverksette tiltak for å gjøre folks nærmiljø bedre, forklarer Niklas Pedersen i Construction City Cluster.

Utfordringene er større enn hva én enkelt bedrift eller kommune kan håndtere. Partnerne er derfor tydelige på at de er åpne for å utvide samarbeidet.

– Oslofjordens utfordringer er sammensatte. Vi trenger derfor alle smarte hoder og initiativ der ute. Ikke nøl med å ta kontakt, avslutter Per Møller-Pedersen, styreleder i Norwegian Water Cluster.