Dugnad for havet

Havforskningsinstituttet har utviklet en helt ny løsning for folkeforskning; Dugnad for havet. Her kan klassen registrere artene de fant på ekskursjonen, se andres funn, og øve seg på registering som testbrukere.

Koraller_Havforskningsinstituttet

Foto: Havforskningsinstituttet

Dugnad for Havet for registrering av data
Her kan elevene registrere seg som testbruker eller som vanlig bruker og registrere det de fant på ekskursjonen.

Merk at det også er løsning for å se på andres funn.