Miljølære

Det har i mange år vært utviklet et omfattende undervisningssystem i Norge for mange slags feltobservasjoner. Nettstedet, som driftes av skolelaboratoriet i Bergen, har både løsninger for å registrere funn og se på andres funn.

Foto: Øystein Paulsen

Foto: Øystein Paulsen

Miljølære
Mange skoler har allerede brukere og kan sammenligne sine funn i Frisk Oslofjord med tidligere funn og andres funn.

Livet i fjæra
Se særlig denne aktiviteten i milolare.no. Her kan dere ta det dere fant på felttoktet for å gjøre mer ut av det.

Nyttige lenker:

Om prosjektet Frisk Oslofjord

Helhetlig plan for Oslofjorden

Krafttak for kysttorsken

Dugnad for Havet

Miljolare.no

Kontaktpersoner for undervisningsopplegg ungdomsskole:

Vestfold
Cecilie Notø
Naturveileder Besøkssenter Færder nasjonalpark
Telefon: 975 28 181
E-post: cecilie@ferdernasjonalparksenter.no

Østfold
Randy G. Bohmann-Lange
Naturveileder Besøkssenter Ytre Hvaler nasjonalpark
Telefon: 988 30 066
E-post: ranlan@hvaler.kommune.no