Skriftlig rapport

Vi anbefaler at alle elever – individuelt eller i grupper – må levere en rapport, enten skriftlig eller som videorapport. Vi ønsker etter hvert også eksempler fra elevenes rapporter. Send gjerne til oss på e-post friskoslofjord@inspiria.no dersom vi får lov til å publisere innholdet på våre nettsider.

Flott bakgrunnsdokument – helhetlig plan for Oslofjorden
Regjeringen arbeider med en helhetlig plan for hele Oslofjorden. Utkastet til denne er omfattende, men elevene kan ha godt av å bla i denne og finne noe de kan ta med i sin egen rapport.

Vi anbefaler at elevene skriver rapport, refleksjonsnotat eller naturfaglig tekst basert på feltarbeidet.

Noen fine maler for rapportskriving finnes her:

Nasjonal Digital Læringsarena

Skrivesenteret