Videorapport

Alternativ til en skriftlig rapport kan være en video rapport. Vi ønsker eksempler fra elevenes rapporter. Send gjerne til oss på e-post friskoslofjord@inspiria.no dersom vi får lov til å publisere innholdet på våre nettsider.

Flott bakgrunnsdokument – helhetlig plan for Oslofjorden
Regjeringen arbeider med en helhetlig plan for hele Oslofjorden. Utkastet til denne er omfattende, men elevene kan ha godt av å bla i denne og finne noe de kan ta med i sin egen rapport.

Vurderingskriterier for videorapport

En videorapport kan være et alternativ til en skriftlig rapport. Varighet 8-12 minutter. Tabellen under viser vurderingskriteriene for videorapporter hos Kalnes vgs.