Dugnad for havet

Havforskningsinstituttet har utviklet en helt ny løsning for folkeforskning, Dugnad for havet. Vitensentrene, med INSPIRIA som koordinator, har bidratt til løsningen og bistår med å gjøre løsningen attraktiv for skolebruk. Oppgaven her er utviklet som passende etterarbeid i forbindelse med Frisk Oslofjord-toktene.

Del 1: Bli kjent med Dugnad for Havet

Registrer dere som testbrukere, huk av «Testbruker» ved opprettelse av ny bruker. Prøv dere frem med registrering av tenkt funn.

Del 2: Studer de utvalgte artene

Les om Våre utvalgte arter og studér bildene. Hvor mange arter kjente du/dere fra før? Se ekstra over valget fremmedarter og diskuter: Hvorfor vurderes det ofte at det er problem med nye arter? Hva kan problem med ny tangart være? Hvordan skal en forhindre nye arter å etablere seg?

Del 3: Sjekk registreringer i databasen

I løsningen kan vi også se hva alle har funnet. Merk at denne er ny så det er lite enda, men prøv dere frem. Gå til Se Funn og prøv å finne eksempler på hva som er funnet og registrert langs kysten.

Del 4: Registrer deres funn

Dersom dere fant noe på toktet med ekskursjonsbåten som er verdt å registrere er det bare å gjøre det. Da kan dere endre bruker til Standard bruker, under Profil, så vil dataene komme i databasen.

Forslag til elevoppgave

La elevene utforske Dugnad for havet og følge delene som anført. Løsningen kan brukes ved feltarbeid gjennom skolen senere også.