1. Rapport

Tips til en god rapport

Enten om elevene lager en skriftlig rapport eller en video rapport så bør en sikre at:

  • Egne observasjoner er med
  • Fakta fra andre kilder bør inkluderes (se f.eks. i høyre marg her)
  • God dokumentasjon med bilder, figurer, osv.

 

Flott bakgrunnsdokument – helhetlig plan for Oslofjorden

Regjeringen arbeider med en helhetlig plan for hele Oslofjorden.  Utkastet til denne er omfattende, men elevene kan ha godt av å bla i denne å finne noe de kan ta med i sin egen rapport. Se gjerne også eget etterarbeid knyttet spesifikt til denne. 

 

Vurderingskriterier for videorapport

En videorapport kan være et alternativ til en skriftlig rapport. Kalnes vgs i Sarpsborg har brukt det for sine elever de siste årene. Video-varighet 8-12 minutter. Her er deres kriterier:

Kjennetegn ved måloppnåelse videorapport

Vi ønsker å se rapporter

Send gjerne rapporter til oss på e-post friskoslofjord@inspiria.no dersom vi får lov til å publisere innholdet på våre nettsider. De kan være til inspirasjon for andre.