Aktuelt

Frykter havnespy snart kommer til Oslofjorden

Nylig ble fremmedarten havnespy oppdaget på Koster i Sverige. Nå frykter Statsfo...

Ny handlingsplan skal redde truede naturtyper rundt Oslofjorden

Miljødirektoratet har laget en handlingsplan for å redde fire utvalgte naturtype...

Kystverket planlegger å starte mudring ved Borg havn

Planen er å deponere de reneste mudringsmassene i sjødeponi i Fredrikstad kommun...

Store mengder stillehavsøsters – truer naturlige arter i Oslofjorden

Stillehavøsters og andre fremmedarter har tatt over plassene til naturlige arter...

Tidlig manetsesong i Oslofjorden – uvisst om det blir stor oppblomstring i sommer

Havforskningsinstituttet har fått inn en rekke rapporter på at brennmanetene har...

Tilskudd til nitrogenfjerning ved avløpsrenseanlegg

Tilførslene av nitrogen må reduseres raskt for å bedre tilstanden i Oslofjorden....

Nasjonale friluftsorganisasjoner går sammen for Oslofjorden: – Det haster å ta grep

Både lokale og nasjonale friluftsorganisasjoner mener jobben med å redde Oslofjo...

Viktig fuglebestand er tilbake til normalt nivå i Oslofjorden

I 2020 gikk bestanden på ærfugl kraftig ned i ytre Oslofjord, og i løpet av to t...

Krafttak for Oslofjorden i årets jordbruksavtale

Staten kom tirsdag 16.mai til enighet med Norges Bondelag om ny jordbruksavtale....

Verdens naturfond krever forbud for fritidsbåter: – Det er på høy tid

WWF Verdens naturfond mener det må tiltak og handling til fra dagens regjering f...

Elever etter skoletur med Frisk Oslofjord: – Det er ikke greit at vi ikke tar bedre vare på fjorden

Biologiklassen på Nøtterøy videregående skoler var i starten av mai på tokt med ...

Gir støtte til nye skip som skal redusere utslipp med 90 prosent

Skarv Shipping Solutions AS får 130 millioner kroner i støtte av Enova til anska...

God dokumentasjon fra havobservatoriet i Drøbak

I slutten av februar ble et nytt havobservatoriet fra Kongsberg Maritime og Univ...

Nytt brød-prosjekt skal skjerme Oslofjorden for tilførsel av nitrogen

Statsforvalteren i Oslo og Viken har bevilget 150.000 kroner til et nytt miljøpr...

Stort antall tegner manglet råtnetråd tross påbud

I Indre Oslofjord har det siden 2019 blitt tatt opp tusenvis av fiskeredskaper s...
Viser 16 til 30 av 70